Avalehe uudised arrow Arhiiv arrow VÄLISEESTI ARHIIVIPROJEKTIDE KONKURSS
Friday, 20 April 2018
 
 
Janmarco
VÄLISEESTI ARHIIVIPROJEKTIDE KONKURSS Trüki E-mail
Avaldas Mari Tomp   
Thursday, 15 January 2009

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja konkursi projektidele, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks muutmisele.
Projekte hindab selleks moodustatud 10-liikmeline ekspertkomisjon.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärgiks on:

 

 *   väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumine (ekspeditsioonid, suunatud kogumisaktsioonid), töötlemine (kogude korrastamine, kirjeldamine), säilitamine (säilitustingimuste tagamine, restaureerimine) ja kättesaadavaks tegemine (trükis või veebis publitseerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;

 *   arhiivivõrgustiku loomine ja arendamine (mäluasutuste koostöö; väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse);

 *   info kogumine ja koondamine, andmestu loomine ja kättesaadavaks muutmine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade jms ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades;

*   arhiivinduslike konverentside, seminaride ja infopäevade korraldamine;

*   kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, arhiivikoolituse korraldamine;

*   väliseesti arhiivide tehniliste ja infotehnoloogiliste tingimuste parandamine;

*   teaduslik uurimine, mis aitaks kaasa väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamisele, kogumisele ja säilitamisele (kraadiõppurite ja teadlaste reisi- ning uurimisstipendiumid).

 

Projektitaotlus ja lisad on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi

koduleheküljel (http://www.hm.ee/index.php?045144).

 

Taotlusi oodatakse kuni 15.02.2009 (postitempli kuupäev) Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18, Tartu 50088, Rahvuskaaslaste programm,

arhiiviprojektide konkurss). Täiendav info: 7350 225.

 

 
Küsitlus
Ilm Brüsselis
Brussels
---
 
Top! Top!