Avalehe uudised arrow Arhiiv arrow HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM RAHVUSKAASLASTE PROGRAMMI NÕUKOGU
Friday, 20 April 2018
 
 
Janmarco
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM RAHVUSKAASLASTE PROGRAMMI NÕUKOGU Trüki E-mail
Avaldas Administrator   
Saturday, 13 February 2010
kulutavad välja rahvuskaaslaste programmi stipendiumi konkursi!

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi väljaandmise eesmärk on toetada väliseesti
noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides
ja kutsehariduskeskustes. Stipendiumiga kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus,
tervisekindlustus, elamisloa riigilõiv ning makstakse eluaseme - ja sõidutoetust.
Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui taotleja
eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, on võimalik taotleda toetust ka
õppetööle eelnevaks eesti keele intensiivõppeks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil edastada järgmised dokumendid:
• taotlus (taotlusvorm); http://www.archimedes.ee/amk/index.php?leht=123
• elulookirjeldus;
• keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõte keskkooli
lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest.
Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava dokumendi
koopia ning akadeemiline õiend;
• passi isikuandmetega lehe koopia;
• sünnitunnistuse koopia;
• 1 foto (4x5 cm);
• 2 soovituskirja (võimalusel kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt,
eesti keele või mõne teise aine õpetajalt).

Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 1. aprilliks 2010 posti teel aadressile:
Rahvuskaaslaste programm
Kõrghariduse arenduskeskus
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn Eesti

Täiendav informatsioon ja taotlusvormid kättesaadavad:
http://www.archimedes.ee/amk/index.php?leht=10.

Julia Duh
Mobiilsusbüroo
Kõrghariduse arenduskeskus
SA Archimedes
Koidula 13a
10125 Tallinn

 tel +372 699 6496
www.archimedes.ee/amk
www.archimedes.ee/dora
www.studyinestonia.ee
 
Küsitlus
Ilm Brüsselis
Brussels
---
 
Top! Top!